Om Stockholm

Stockholm är Sveriges huvudstad[5] samt landets kulturella, politiska, mediala och ekonomiska centrum.[källa behövs]Det är Sveriges såväl som Nordens folkrikaste tätort.

Stockholm började etableras 1187, enligt Visbyfranciskanernas bok till följd av att Svearikets dåvarande huvudort,Sigtuna, härjades av balter samma år. Traditionellt brukar dock Birger jarl (cirka 1210–1266) räknas som stadens grundare 1252, i enlighet med skyddsbrevet för Fogdö kloster och Erikskrönikan. Närliggande norrut fanns en liten by,Väsby, vid motsvarande dagens Hötorget. Ortens ur försvars- och handelssynpunkt strategiska placering i Mälarensutlopp i Östersjön, avgränsande Uppland och Södermanland, avgjorde Stockholms tillkomst och ökande betydelse. Bebyggelse tilltog under 1200-taletStadsholmen, Helgeandsholmen och Kidaskär, sedermera Gråbrödraholmen, i dag känd som Riddarholmen. Handel med och inflyttning av tyska handelsmän bidrog till utvecklingen och förbindelser med kyrkan och Hansaförbundet. Den växande köpstaden fick snart en egen kyrka, Sankt Nicolai kyrka, i dag känd somStorkyrkan, samt egen församling utbruten ur Solna församling cirka 1260. Slott, franciskan-, klarissakloster ochdominkankonvent uppfördes, gynnade av bland annat Birger jarl och kung Magnus Ladulås (cirka 1240–1290), samt även stegvis stadsmurar.

Alltsedan staden fick stadsprivilegier 1436 är Stockholm rikets största och viktigaste. Statusen som Sveriges förvaltningscentrum och officiell huvudstad[6] befästes formellt genom 1634 års regeringsform, då kungahus, regering,riksdag och centralförvaltning samlades till staden.

I den östligaste delen av Stockholm börjar det vidsträckta område med över 30 000 öar som kallas Stockholms skärgård, en av världens mest örika, sammanhängande skärgårdar.

År 1998 utnämndes Stockholms kommun till Europas kulturhuvudstad. År 2010 var staden Europas miljöhuvudstad.

Källa: Wikipedia